แชท พ่วง เว็บบอร์ด สำหรับเว็บของคุณ


Download Java

เครื่องของคุณไม่สามารถใช้ Java ได้กรุณา Download Microsoft Java ได้ ที่นี่

หากว่าโหลดไปติดตั้งแล้วแล้วยังใช้ไม่ได ้(ในกรณีที่คุณใช้ IE version 7) ขอให้ดาวน์โหลดตัว Sun Java ไปใช้ รับรองใช้ได้แน่นอน


 

Free Chat room provided by http://www.gigchat.com